Op 20 november 2018 heeft de rechtbank Rotterdam Ongezoet B.V. failliet verklaard en mr. M.S. Breeman als curator aangesteld. Op dit moment liggen de werkzaamheden stil. De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. De curator zal de klanten van Ongezoet informeren zodra bekend is of een doorstart zal plaatsvinden.

De hosting van door Ongezoet ontwikkelde websites wordt verzorgd door een andere vennootschap, XGZT B.V. handelend onder de naam Ongezoet.Services. De hosting wordt vooralsnog niet geraakt door het faillissement van Ongezoet.

Vorderingen op Ongezoet kunt indienen via https://www.houthoffinsolvency.com/nl. Mocht u vragen hebben over het faillissement dan kunt u mailen naar insolvency@houthoff.com.